Norjanangervon kukinto

Digitaaliset työt

Sininauhasäätiölle kampanjamateriaali

Syksyllä 2021 toteutimme visuaalisen viestinnän opintojaksolla kampanjamateriaalin Sininauhasäätiön varainkeruukampanjaan. Vastasin omalta osaltani pitkälti esitteen suunnittelusta ja toteutuksesta tiimin yhteisen ideoinnin, Sininauhasäätiön näkemysten ja saamamme palautteen pohjalta.

Kampanjamateriaaliin kuului esitteen lisäksi logon suunnittelu ja toteutus sekä ehdotuksemme sivustomuutoksista kampanjan ajaksi. Vaikka toteutimme logon, jätimme sen lopullisesta ehdotuksesta pois, koska koimme, että yksittäinen kampanja ei kaipaa omaa logoa.

Verkkosivuston kohdalla kätemme oli puolestaan hyvin sidotut, joten suunnitelmamme sisälsi vain pieniä kuva- ja värimuutoksia.

Valokuva, jonka ympärille suunnitelmamme rakentui, on minun ottamani.

Valokuvausta Espalla

Julisteet

Syksyllä 2020 Basics of Digital Image Editing -opintojaksolla perehdyin ensimmäistä kertaa kunnolla Photoshopin käyttöön. Kurssitöinä syntyi kuvamontaasi, jonka tarkoituksena oli hyödyntää mahdollisimman paljon Photoshopin ominaisuuksia, ja juliste Kestävä kehitys -teemalla.